วิธีจัดการกับพนักงานที่มาทำงานสาย

 

เลิกงานดึก


 ทุกคนมาทำงานสายกันเป็นระยะๆ แต่พนักงานที่ทำจนเป็นนิสัย อาจทำให้ที่ทำงานหยุดชะงักได้ มันสามารถทำลายประสิทธิภาพการทำงาน และทำให้ขวัญกำลังใจของพนักงานลดลงในบางกรณี เนื่องจากพนักงานที่มาสายอาจจะทำให้การเริ่มต้นของโครงการที่สำคัญหยุดชะงักบ่อยๆ ผู้จัดการจำเป็นต้องจัดการกับพนักงานที่มาทำงานสายบ่อยๆ แต่จำเป็นต้องทำในลักษณะที่เหมาะสมกับความรุนแรงของพฤติกรรม

 

1 พูดคุย

พูดคุยกับพนักงานเกี่ยวกับการมาสายของเขาเป็นการส่วนตัว และด้วยความละเอียดรอบคอบมากกว่าการเผชิญหน้า สังเกตปัญหา และถามว่าอะไรเป็นสาเหตุ พนักงานอาจมีสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขา ทำให้เขามาสาย หรืออาจไม่ได้ตระหนักว่าเขามาทำงานสาย เปิดโอกาสให้พนักงานพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วพูดถึงว่าในขั้นตอนนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกว่าปัญหา


2 แนะแนว

ขอให้พนักงานหาวิธีหลีกเลี่ยง ในบางกรณี พนักอาจจะอยู่ทำงานล่วงเวลาเพื่อชดเชยเวลาที่เสียไป หากคุณมีความยืดหยุ่น คุณอาจแนะนำให้ปรับเวลาทำการของพนักงานให้ตรงกับความต้องการของพนักงานมากขึ้น หรือหากเป็นเรื่องชั่วคราว เช่น การปิดถนนบนเส้นทางเดินทางมาทำงานที่ทำให้ต้องใช้เวลาเดินทางนานขึ้น - แนะนำทางเลือกที่เร็วกว่า หรือแสดงความยืดหยุ่นในตารางเวลาของพนักงาน ด้วยการให้พนักงานหาแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ คุณจะแจ้งความกังวลของคุณเกี่ยวกับการมาทำงานสายในขณะที่ยังให้โอกาสพนักงาน มีส่วนร่วมในการแก้ไข แทนที่จะบอกเพียงเพื่อกำหนดรู ปแบบการแก้ไข


3 นโยบายบริษัท

ดูนโยบายการทำงานของสำนักงานของคุณ เกี่ยวกับการจัดการกับการมาทำงานสายของพนักงาน หากพนักงานไม่แก้ไขปัญหา หรือยังมาสายกับเวลาทำการใหม่ คุณอาจต้องดำเนินการลงโทษ อาจเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่ คำเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ไปจนถึงการหักเงิน สำหรับพนักงานที่ยังคงมีพฤติกรรมเดิม แล้วแต่สถานการณ์ แต่ไม่ว่าคุณจะทำตามขั้นตอนใดก็ตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้ ดำเนินการทางกฎหมายกับทางบริษัท หรือการเลือกปฏิบัติใด ๆ


This article in English How to Handle Tardy Employees

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รวบรวมข้อเสนอแนะและคำติชมของพนักงาน

วิธีใช้คิวอาร์โค้ดบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน

5 ความท้าทาย และแนวทางแก้ไขด้านทรัพยากรบุคคล