บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2023

หมดกังวลเมื่อต้องจัดตารางกะงานให้พนักงาน

รูปภาพ
หมดกังวลเมื่อต้องจัดตารางกะงานให้พนักงาน การจัดตารางกะเป็นงานที่จำเป็นสำหรับธุรกิจจำนวนมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมร้านอาหาร ร้านค้าปลีก และงานรักษาความปลอดภัยที่พนักงานทำงานเป็นกะ การจัดการตารางกะด้วยตนเองอาจเป็นงานที่ใช้เวลานานและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อต้องรับมือกับพนักงานจำนวนมาก โชคดีที่ตอนนี้มีโซลูชันซอฟต์แวร์ เช่น Weladee ที่สามารถช่วยให้กระบวนการนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติและคล่องตัวขึ้น เวลาดี เป็นระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมถึงคุณสมบัติการจัดตารางกะ ด้วยคุณสมบัตินี้ เจ้าของธุรกิจ และผู้จัดการสามารถกำหนดกะประจำสัปดาห์สำหรับพนักงานได้อย่างง่ายดาย จากนั้นจะสามารถแจ้งตารางกะพวกเขาทางอีเมลได้ พนักงานยังสามารถเข้าถึงตารางกะประจำสัปดาห์ได้จากโทรศัพท์มือถือ การใช้คุณสมบัติการจัดเวลากะของเวลาดีนั้นง่ายและตรงไปตรงมา บอร์ดการจัดการแสดงตารางกะประจำสัปดาห์ในรูปแบบที่ใช้งานง่าย ทำให้ง่ายต่อการดูชั่วโมงทำงานทั้งหมดของสัปดาห์ ชั่วโมงการทำงานต่ำสุดและสูงสุดต่อสัปดาห์ และจำนวนพนักงานทั้งหมด สีเขียว สีน้ำเงิน และสีแดงแสดงชั่วโมงทำงานทั้งหมดของสัปดาห์ โดยสีเขียวแสดงชั่วโมงทำง

Schedule Your Employees' Shifts

รูปภาพ
  The Stress-Free Way to Schedule Your Employees' Shifts Shift scheduling is an essential task for many businesses, particularly those in the restaurant, retail, and security industries where employees work in shifts. Manually managing shift schedules can be a time-consuming and error-prone task, especially when dealing with a large number of employees. Fortunately, there are now software solutions available, such as Weladee, that can help automate and streamline this process. Weladee is a comprehensive human resources management system that includes a shift scheduling feature. With this feature, business owners and managers can easily set weekly shift schedules for their employees, which can then be notified to them via email. Employees can also access their weekly shift schedules on their mobile devices. Using Weladee's shift scheduling feature is simple and straightforward. The management board shows the weekly shift schedule in a user-friendly format, making it easy to see

Work from Home or the Office?

รูปภาพ
  The Great Debate: Work from Home or the Office? As the pandemic continues to change the way we work, many companies are reevaluating their policies on remote work. While some employees have enjoyed the flexibility of working from home, others have struggled with the isolation and lack of work-life balance. Working in an office, on the other hand, provides a structured environment and opportunities for collaboration. There are pros and cons to both options, and the decision ultimately depends on the needs of the company and its employees. Some positions may require face-to-face interaction, while others can be done effectively from home. Working from home: Pros: Flexibility with work hours No commute time Comfortable working environment Potential for increased productivity Cons: Distractions from home life Difficulty separating work from personal life Dependence on technology and internet connectivity Lack of social interaction and face-to-face communication Working in the office: Pro

Weladee's Background Location Tracking Feature

รูปภาพ
   Enhancing Employee Safety and Efficiency with Weladee's Background Location Tracking Feature Do you have employees that work in the field, such as couriers, salespeople, or technicians? Do you need to know their real-time location to manage their work effectively? Weladee has a solution for you! Our standard applications on iOS and Android do not track employee location in the background. Instead, they only record the employee's position when they check in or pin out of a location. This is to respect employee privacy and ensure that their location data is only collected when necessary. However, we understand that some companies need to know the real-time position of certain employees. To address this need, we have released a special version of Weladee for Android that can track employee location every x minutes. This version is available to our Standard and Enterprise customers. With this special version of Weladee, you can enjoy almost real-time tracking of your staff'