ทำอย่างไรให้พนักงานมาทำงานตรงเวลาการมาทำงานสายของพนักงานที่มากเกินไปในที่ทำงานทำให้การผลิตช้าลง และต้องให้พนักงานคนอื่นๆ ทำงานแทนพนักงานที่มาสาย การแก้ไขปัญหาการมาทำงานสายในที่ทำงาน คุณต้องจัดการกับพนักงานทุกคน และอธิบายว่าการมาทำงานสายส่งผลต่อทั้งพนักงาน และบริษัทอย่างไร การตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณเข้าใจถึงประโยชน์ของการมาทำงานตรงเวลา และพยายามช่วยให้พวกเขามาทำงานตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอ ปัญหาการมาทำงานสายในบริษัทของคุณจะกลายเป็นอดีตไปแล้ว

ประชุม

เรียกประชุมกับพนักงานทุกคน เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนเข้าร่วมการประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง--ผู้ที่มาสายจนเป็นนิสัย--ให้วางแผนการประชุมล่วงหน้าและทำให้ชัดเจนว่าทุกคนต้องมาร่วมประชุม

ถกเถียง

เริ่มต้นการประชุมโดยอธิบายให้ทุกคนทราบว่าคุณเรียกประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาภายในที่ทำงาน อธิบายว่าคุณเคยเห็นพนักงานบางคนมาถึงที่ทำงานช้ากว่าเวลาทำงานที่กำหนดไว้ อย่าชี้ให้ใครเห็น หรือมองไปที่พนักงานที่มีความผิด การเจาะจงใครสักคนออกไปจะส่งผลย้อนกลับ และทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับพนักงานคนนั้นไม่ดี

อธิบาย

อธิบายว่าเหตุใดการมาถึงที่ทำงานให้ตรงเวลาจึงมีความสำคัญ อธิบายว่าเมื่อพนักงานมาสาย มักจะเป็นไปไม่ได้เลยว่าพนักงานคนนั้นจะทำงานประจำวันได้เสร็จ และต้องให้พนักงานคนอื่นมาทำงานทดแทนงานที่ทำไม่เสร็จ หากคุณอยู่ในธุรกิจบริการลูกค้า ให้อธิบายว่าการขาดพนักงาน สามารถทำให้การบริการลูกค้าลดลงได้อย่างไร และส่งผลให้ลูกค้าผิดหวังที่จะกลับมาใช้บริการอีกครั้ง

เตือน

ให้คำแนะนำพนักงานของคุณในการเข้าทำงานตรงเวลา บอกให้พวกเขาติดตามข่าวหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จะทำให้มาทำงานสาย เช่นการก่อสร้างหรือปิดถนน และปรับเวลาออกจากบ้านให้เหมาะสม แนะนำให้ตั้งนาฬิกาปลุกหลายครั้งสำหรับพนักงานที่มีปัญหาในการตื่นนอน

แจ้ง

แจ้งให้พนักงานโทรแจ้งหัวหน้างาน หรือฝ่ายบุคคล หากพวกเขารู้ว่าจะมาสาย อธิบายว่า อย่างน้อยการโทรศัพท์แจ้งหัวหน้างาน จะเป็นการเตรียมการจัดการพนักงานทำงานทดแทนในช่วงที่พนักงานมาสาย

เหตุผล

พูดคุยเกี่ยวกับเหตุผลของการมาสาย เพื่อหลีกเลี่ยงการฟังดูเหมือนผู้จัดการเป็นผู้ร้ายอธิบายว่าคุณเข้าใจว่าถ้าพนักงานไม่สามารถมาได้ตรงเวลา เนื่องจากเจ็บป่วยเพราะลูกของเขา หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน บอกพนักงานที่มีปัญหาในการทำงานให้ตรงเวลาเนื่องจากปัญหาทางบ้าน คุยกับคุณ เพื่อปรับปรุงตารางเวลาให้ยืดหยุ่นมากขึ้น

สร้างวินัย

ลงโทษทางวินัยพนักงานตามความจำเป็นและเป็นกรณีๆ ไป อย่าลงโทษทางวินัยพนักงานทั้งหมดของคุณ แต่ควรเป็นบุคคลที่ยังคงมาสายโดยไม่มีเหตุผลที่ถูกต้อง คำเตือนทางวาจา คำเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การพักงาน และแม้กระทั่งการเลิกจ้างเป็นสิ่งที่กระทำได้ หากพนักงานมาสายตลอดเวลา


This article in English: How to Get People to Show Up for Work on Time


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รวบรวมข้อเสนอแนะและคำติชมของพนักงาน

วิธีใช้คิวอาร์โค้ดบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน

ลดการทำงานล่วงเวลาของพนักงาน