ความแตกต่างระหว่างบันทึกเวลา กับ บันทึกการทำงาน ในเวลาดี

 

บันทึกเวลาในที่ทำงาน


ในเวลาดี การบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน กับการบันทึกการทำงานเป็นแนวคิดที่แตกต่างกัน

 

บันทึกเวลาและบันทึกการทำงานในเวลาดี1. บันทึกเวลาเข้า-ออกงาน

บันทึกเวลาเข้า-ออกงานเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณอยู่ที่ทำงาน มันไม่ได้บันทึกว่าคุณทำงานอะไร โครงการไหน และการบันทึกเวลาเข้า-ออกไม่ต้องมีการอนุมัติ


  • ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบเวลาเข้า-ออกงานพนักงานได้จากเมนู การบันทึกเวลาเข้า-ออก -> เข้า-ออก บนกระดานจัดการเวลาดี หรือติดตามเวลาเข้า-ออกงานของพนักงานในทีมบนโทรศัพท์มือถือ
  • พนักงานสามารถบันทึกเวลา-เข้าออกงานด้วย RFID tag หรือ แอปเวลาดีบนโทรศัพท์มือถือ
บันทึกเวลาด้วยแอปเวลาดีบนโทรศัพท์มือถือ


2. บันทึกการทำงาน

บันทึกการทำงาน และรายการเวลา แสดงถึงเวลาที่ทำงานงานจริงๆ ที่คุณกำลังทำอยู่ ใบบันทึกเวลาซึ่งแสดงถึงหนึ่งสัปดาห์ สามารถมีรายการเวลาหลายรายการต่อวัน เมื่อพนักงานกรอกใบบันทึกเวลาเสร็จ สามารถส่งให้หัวหน้าโดยตรง เพื่อขออนุมัติได้ งานสามารถแบ่งตามลูกค้า โครงการ งาน และประเภทของงาน มีประโยชน์มากในการติดตาม และจัดการ ค่าใช้จ่ายของโครงการ

 สามารถเข้าถึงบันทึกการทำงาน ผ่านเมนูบันทึกการทำงาน -> บันทึกการทำงานบนกระดานจัดการ หรือบันทึกการทำงานบน แอปเวลาดีบนโทรศัพท์มือถือ

 

วิธีบันทึกการทำงานง่ายๆThis article in English: Differences between Attendance and Timesheets in Weladee


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รวบรวมข้อเสนอแนะและคำติชมของพนักงาน

วิธีใช้คิวอาร์โค้ดบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน

ลดการทำงานล่วงเวลาของพนักงาน