นโยบายทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับขั้นตอนการเลิกจ้าง

 

นโยบายการเลิกจ้าง

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในบางครั้ง จำเป็นต้องแยกพนักงานออกจากบริษัทอย่างถูกกฎหมาย แม้ว่าเหตุผลในการเลิกจ้างพนักงานจะมีมากมาย แต่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อลดความทุกข์ของพนักงาน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในท้องถิ่น

 

เอกสารประกอบ

นโยบายการเลิกจ้างที่สำคัญที่สุด ที่แผนกทรัพยากรบุคคลสามารถรักษาได้ คือการบันทึกปัญหาทางวินัย หรือการละเมิดขั้นตอนใดๆ กับพนักงาน รวมถึงมาตรการที่ใช้ในการจัดการกับเหตุการณ์ดังกล่าว หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรบันทึก และลงนามโดยหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล และลงนามโดยพนักงาน เมื่อเอกสารถูกนำเสนอพร้อมกับพยาน เช่น หัวหน้างาน หรือผู้จัดการ การสร้างเส้นทางของเอกสารแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเหตุใดการเลิกจ้างของพนักงานจึงมีความชอบธรรม


ปฏิบัติที่ดีที่สุด

ควรกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด สำหรับขั้นตอนการเลิกจ้าง โดยคำนึงถึงปัจจัยบางประการ เช่น การเลือกวันเลิกจ้าง การตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพยานอย่างน้อยหนึ่งคนอยู่ในระหว่างการเลิกจ้าง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการละเมิดกฎหมายการเลือกปฏิบัติ หรือสัญญาจ้างแรงงาน นโยบายทรัพยากรบุคคล


ข้อควรพิจารณา

การพิจารณาทางกฎหมายไม่ใช่องค์ประกอบเดียวที่เกี่ยวข้องกับการเลิกจ้างพนักงาน มารยาทในการเลิกจ้างทั่วไปของ HR รวมถึงการเลิกจ้างพนักงานทั้งทางวาจา และทางลายลักษณ์อักษร ให้โอกาสพนักงานในการอุทธรณ์การเลิกจ้างห รือรับแพคเกจการชดเชย และไม่เลิกจ้างพนักงานเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ เพราะจะทำให้เธอไม่สามารถหางานอื่นได้ทันที ข้อพิจารณาเพิ่มเติม รวมถึงผลกระทบที่จะมีต่อพนักงานที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) เช่น ขวัญกำลังใจ และประสิทธิผลในการทำงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องพิจารณาด้วยว่าตำแหน่งนั้นจะถูกตัดออก หรือถูกเติมเงินหรือไม่ และการเลิกจ้างทำให้เกิดภาระกับพนักงานที่เหลืออยู่

 

 This article in English: HR Policy on Termination Procedures

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รวบรวมข้อเสนอแนะและคำติชมของพนักงาน

วิธีใช้คิวอาร์โค้ดบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน

5 ความท้าทาย และแนวทางแก้ไขด้านทรัพยากรบุคคล