Weladee: แจ้งผู้จัดการของคุณว่าคุณมาทำงานสาย

 พลาดรถไฟจะไปทำงานสาย


ควรหลีกเลี่ยงการทำงานสายไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม แต่บางครั้งคุณไม่สามารถมาตรงเวลาได้ เพราะพลาดรถบัส รถไฟ ลืมตื่น การจราจรที่ผิดปกติ ....

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องแจ้งผู้จัดการของคุณ เขาอาจต้องปรับเปลี่ยนการวางแผน หรือจัดการบางอย่าง เนื่องจากการมาสายของคุณ

เมื่อบริษัทของคุณใช้ Weladee ทันทีที่คุณรู้ว่าคุณจะมาถึงช้า เพียงแค่แจ้งให้บริษัทของคุณทราบ

ไปที่เวลดีบอทแล้วพิมพ์:

- วันนี้ฉันจะไปทำงานสาย

- วันนี้ฉันจะมาถึงที่ทำงานช้า

- การจราจรติดขัด

- ฉันมีอุบัติเหตุทางรถยนต์จะมาสาย

- ฉันพลาดรถบัสฉันจะมาสาย

- ...

บอกบอทว่า "วันนี้ฉันจะมาสาย"

ผู้จัดการ และแผนกทรัพยากรบุคคลของคุณจะได้รับแจ้งทาง Telegram และการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือของพวกเขา

 

ผู้จัดการได้รับแจ้งว่าพนักงานมาสาย

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับการแจ้งเตือน

 Weladee คือโซลูชั่น HRMS ของคุณ

 

This article in English Weladee: Inform your manager you be late at work  

 

 

 

 


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รวบรวมข้อเสนอแนะและคำติชมของพนักงาน

วิธีใช้คิวอาร์โค้ดบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน

5 ความท้าทาย และแนวทางแก้ไขด้านทรัพยากรบุคคล